Bơm tăng áp điều khiển theo tín hiệu Rơle

Bơm tăng áp điều khiển theo tín hiệu Rơle

Ứng dụng trong các nhà máy công nghiệp: dùng cho hệ thống nước sinh hoạt, nước sản xuất
Máy bơm tăng áp điều khiển biến tần EBARA

Máy bơm tăng áp điều khiển biến tần EBARA

Cấp nước sinh hoạt
Cấp nước vào mạng
Cấp nước sản xuất