Bơm cấp nước Teral NX - VFC

Bơm cấp nước Teral NX - VFC

Hệ thống ống gom đường xả: Bao gồm ống, van một chiều, Rơle áp lực, đồng hồ
Bơm cấp nước Teral ASVM - VFC

Bơm cấp nước Teral ASVM - VFC

Ứng dụng trong các nhà máy công nghiệp: dùng cho hệ thống nước sinh hoạt, nước sản xuất