Bơm chân không vòng dầu

Model máy bơm chân không vòng dầu OCS_ Italy: ORVS và OCS

Hệ thống bao gồm:

- Bơm chân không

- Hệ thống tách dầu/khí

- Bộ lọc không khí

- Hệ thống tách dầu/nước

- Bơm dầu

- Hệ thống giải nhiệt dầu

- Tủ điện điều khiển

Ứng dụng:

- Nhà máy sản xuất gạch đỏ, ngói: dùng cho máy đùn

- Trong công nghiệp nhựa

- Trong công nghiệp da dầy

- Nhà máy hóa chất dược phẩm, hóa chất

- Công nghiệp gỗ

- Bệnh viện

- Hệ thống chân không trung tâm

Đặc điểm của hệ thống

- Hiệu suất cao: Hệ thống tuần hoàn dầu cho áp suất chân không cao 10 mBar

- Hiệu quả cao: Chi phí thấp, không dùng nước tuần hoàn do đó tiếp kiệm nước và dùng trong những nơi không có nước sạch

- Hoạt động êm

- Chi phí bảo dưỡng máy bơm thấp