Bơm chìm Tsurumi 80U

Bơm chìm Tsurumi 80U

Xứ lý môi trường, thoát nước tầng hầm, hố thu, gara
Bơm chìm Tsurumi 50U

Bơm chìm Tsurumi 50U

Bơm nước thải có chứa tạp chất rắn, chất sơ