Bơm làm mát LFO

Đặc điểm

Loại trục đỡ mối hàn cơ khí nên không có sự rò rỉ ra ngoài, có tính hiệu quả cao

Loại cấu tạo không có mối hàn(tỷ lệ hàn cơ khí) có tính năng sử dụng cao