Bơm làm mát LHW

Đặc điểm

Hình dạng thiết kế nhỏ gọn, chịu được áp lực cao

Điểm tiếp xúc điều khiển EU dành cho đường CE