Phao báo mức MAC 3

Phao báo mức MAC 3

Bộ điều khiển MAC3 cho phép thiết bị điện có thể bắt đầu và dừng lại tự động (thường là máy bơm, van điều khiển điện, hệ thống báo động...) khi đã đạt đến một mức độ tiền tố.
Băng cao su cách điện 3M

Băng cao su cách điện 3M

Băng cao su cách điện 3M Scotch 130C một trong những tính năng độc đáo là khả năng kéo dài